PAR UZŅĒMUMU

SIA "DN WATS" darbojas energoceltniecības nozarē kopš 2007 gada. Apkalpo elektroietaises, elektrolīnijas, transformatoru punktus, kabeļu līnijas.

Spriegums no 0,4-20 kV.

Personāla ilggadējā pieredze un augstā kvalifikācija nodrošina individuālu pieeju ikvienam projektam un klientam, kā arī garantē augstas kvalitātes pakalpojumus un precīzu līgumā noteikto termiņu ievērošanu.

Kompānijas konkurētspēju apliecina elektromontāžas pakalpojumu daudzveidība un cenu atbilstība kvalitātei.

 

DARBĪBAS SFĒRAS

 

Elektromontāža

• Elektroietaišu līdz 20 kV ekspluatācijas, remonta un izbūves darbi
• Elektroapgādes ārējo tīklu izbūve
• Elektropieslēgumu izbūve
• Elektroiekārtu renovācija, uzturēšana tehniskā kārtībā
• Avārijas seku likvidācija
• Apakšstaciju apkalpošana
 

 Projektēšana AutoCADAutoCAD

• Elektroietaises
AutoCAD
• Kabeļu līnijas
• Gaisvadu līnijas
• Sadalnes
• Atdalītāji
• Projektēšanas darbu vadīšana un uzraudzība

 

 

Topogrāfija

Topografija
• Topogrāfiskā uzmērīšana
• Topogrāfisko plānu izgatavošana
• Topogrāfisko plānu saskaņošana
• Izpildmērījumi

 
 
 

8

2

 

1